Pozwolenie radiowe

Pozwolenie radiowe zostało wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w styczniu 2013 roku.

Pozwolenie wydano na używanie bezobsługowej amatorskiej radiostacji - analogowy przemiennik FM, przez Klub Krótkofalowców KLON z Gorzowa Wielkopolskiego

Nr pozwolenia: 15/B/S/2013

Kategoria 5

Znak wywoławczy: SR3GW

Częstotliwości pracy:

wejście - 431,350 MHz
wyjście - 438,950 MHz

Rodzaj emisji - FM

Pozwolenie jest ważne do 2018 roku.

Operator odpowiedzialny: SP3NYF

Copyright © 2006-2014 SP3YPR